Privacy

Wij nemen je privacy serieus. En we proberen tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. Hieronder kun je in het kort lezen hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens.

Gebruik persoonsgegevens

We leggen persoonsgebonden informatie vast voor:

  • Serviceverlening afgestemd op jouw situatie
  • Zodat je online een premie kunt berekenen
  • En een verzekering bij ons af te sluiten
  • Vanuit het oogpunt van fraudepreventie

Waarom doen we dat?

We willen even vermelden dat de informatie niet herleidbaar is tot een individu:

  • Om klantprofielen op te stellen
  • Als hulpmiddel bij de strategievorming
  • Om het gebruik van de site vast te stellen
  • Voor onderzoek

Geen gegevens aan derden

We verstrekken uitsluitend gegevens aan derden wanneer de wet dit voorschrijft en in het geval van (het vermoeden van) fraude.

Wij verkopen of verhuren je gegevens niet aan commerciële partijen.

Vragen over ons privacy-beleid

Het Navk houdt zich aan de gedragscode van het Verbond van Verzekeraars. Heb je vragen met betrekking tot je persoonlijke gegevens of over de werkwijze van het Navk op het gebied van privacy, neem dan per email contact op met onze privacy-manager.

De volledige tekst van de gedragscode "verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf" kun je raadplegen en downloaden via de website van het Verbond van Verzekeraars. Kijk hier op: www.verzekeraars.nl.

ANAC
De gehele administratie (en dus ook het registreren van persoonsgegevens) wordt verzorgd voor het Navk door ANAC Backoffice. ANAC is gespecialiseerd in de afwikkeling van o.a. polisaanvragen, schademeldingen en het administreren van verzekeringen.